WERKWIJZE

Wilma van Andel

Hoe komt een behandeling tot stand?

HET EERSTE CONSULT
Hiervoor wordt anderhalf uur tijd gereserveerd. U wordt uitgebreid bevraagd over uw klachten en uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Daarna volgt een behandeling.

Neemt u op het eerste consult het volgende mee:
- twee grote handdoeken
- uw pasje van de ziektekostenverzekeraar
- overzicht medicatiegebruik

Het is prettig om gemakkelijk zittende kleding aan te trekken. Het ondergoed blijft altijd aan.

 

WAAR HEEFT U LAST VAN?
Tijdens het eerste consult worden er vragen gesteld over de klacht waarvoor u komt, de medische voorgeschiedenis, fysieke en mentale gesteldheid, omstandigheden, leefstijl en voeding. Ook tong- en polsdiagnose kunnen een onderdeel vormen van de diagnose. U krijgt een open en eerlijk antwoord mocht acupunctuur niet tot de gewenste resultaten leiden.

 

AANTAL BEHANDELINGEN
Samen komen we uit op een hoofdklacht met soms een aantal bijkomende klachten die tijdens het eerste consult meteen behandeld worden.  Vervolgens worden er drie vervolgafspraken ingepland verdeeld over twee weken. Bij eenvoudige pijnklachten zijn de resultaten binnen 1 of 2 behandelingen merkbaar. Bij interne klachten of complexe klachten kan dat binnen vier tot vijf behandelingen zijn. Voordat de klachten volledig terug keren proberen we een behandeling in te plannen.

 

IN GOED OVERLEG
Met het motto: ‘Uw gezondheid, mijn zorg’, staat uw belang altijd voorop. Tijdens ieder consult krijgt u daarom uitleg over de behandeling aangevuld met extra adviezen die een positieve invloed hebben op uw gezondheid. Bovendien kunt u altijd vragen stellen en extra informatie delen wat vaak de behandeling ten goede komt.

 

AANDACHT VOOR MEDISCHE ZAKEN
Veel mensen staan onder behandeling van een arts of therapeut en hebben het medische circuit al doorlopen voordat ze in de praktijk komen. Dat is een goede zaak, want de medische kant is zeker zo belangrijk. Belangrijke onderzoeken hebben meestal al plaats gehad, maar bij twijfel wordt u altijd terug verwezen naar uw behandelend arts.

 

CHINESE KRUIDEN EN VOEDINGSADVIEZEN
Inzicht in de verschillende soorten voeding- en voedingssupplementen dragen bij aan een goede gezondheid. Chinese kruiden kunnen worden ingezet om de behandeling te versterken en zo uw gezondheid te bevorderen. Een voedingsadvies kan daar ook bij horen.

 

VRIJBLIJVEND KENNISMAKINGSGESPREK
Twijfelt u of uw aandoening behandeld kan worden? Vraag dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.